Giới thiệu

Ngành xây dựng dân dụng là ngành xây dựng cơ sở hạ tầng, những thứ mà chúng ta xem xét mỗi ngày. Cơ sở hạ tầng là nền tảng để xây dựng tất cả mọi thứ. Toàn bộ thành phố được xây dựng trên cơ sở hạ tầng, bao gồm những tòa nhà, hành lang vận tải, cung cấp nước và năng lượng. Những kỹ sư xây dựng là những người thiết kế nên những thành phần quan trọng trong xã hôi của chúng ta.
Những kỹ sư xây dựng thường phải đối diện với thách thức hàng ngày để tìm cách xây cơ sở hạ tầng mới, cải tạo lại những cơ sở hạ tầng hiện có, xác định những vấn đề hàng ngày khi dân số tăng lên và môi trường bị ảnh hưởng. Những thứ đã được xây dựng 20 năm trước có thể không còn đủ để sử dụng cho ngày hôm nay, và đó là nhiệm vụ những kỹ sư xây dựng phải tìm cách để làm cho mọi thứ hoạt động trên nền tảng vốn có của nó.

Các kỹ sư xây dựng cũng thường phải thực hiện những thay đổi về cơ sở hạ tầng mang tính tạm thời so với nền tảng hiện có nhằm phục vụ những sự kiện lớn, ví dụ như Olympics hay World Expo. Những sự kiện với tầm ảnh hưởng này thường trải dài với diện rộng trong một thành phố đông đúc và những kỹ sư xây dựng thường phải tìm cách để xác định được không gian cần thiết và lượng người phát sinh từ những sự kiện này.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành xây dựng thường có thể làm tư vấn hoặc hợp đồng với kỹ sư xây dựng khác. Tư vấn thiết kế xây dựng dân dụng và giám sát những dự án mở rộng gồm bất cứ dự án gì từ xây dựng đường cao tốc cho tới quản lý chất thải. Những kỹ sư hợp đồng thường là người xây dựng dự án.
Cơ hôi nghề nghiệp khác có thể phù hợp với sinh viên xây dựng khi tốt nghiệp là Kỹ sư địa chất, kỹ sư công trình, kỹ sư kết cấu và kỹ sư về nước.
Kỹ sư địa chất thường làm việc về vấn đề liên quan đến địa chất của nơi dự án sẽ tiến hành xây dựng. Họ đặc biệt quan tâm đến đất, đá, và nước ngầm theo mục đích xây dựng, cũng như bất cứ điều kiện tự nhiên nào khác có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của dự án xây dựng.
Kỹ sư công trình thì là một phần của đội quản lý công trình xây dựng và giám sát toàn bộ mọi việc ở công trình trong quá trình xây dựng. Kỹ sư công trình chịu trách nhiệm đảm bảo dự án đi theo đúng thiết kế thông qua việc đánh dấu khu vực xây dựng trước khi tiến hành xây dựng, và thường trực có mặt tại công trường đề phòng bất cứ sự cố nào xảy ra.
Kỹ sư kết cấu thì thường làm nên những kết cấu nhất định như là âm thanh. Họ là những người phải quan tâm đến những vấn đề như là thảm họa tiềm ẩn có thể đe dọa một câu cầu, một tòa nhà, hay một kết cấu, ví dụ như: trọng tải quá lớn, thời tiết, và động đất. Kỹ sư kết cấu chịu trách nhiệm kiểm tra toàn bộ phương tiện máy bay lẫn không gian.
Kỹ sư nước thì thường phải làm việc với nhiều dạng sử dụng nước, bao gồm từ cách xả nước thải và sử dụng cống đúng nhằm đảm bảo người dùng tiếp cận được với nước sạch. Nhiệm vụ của những kỹ sư nước bao gồm thiết kế và xây những đê chắn biển, trạm bơm ngăn lũ.

Chương trình học

Sinh viên ngành xây dựng sẽ học cách áp dụng những ứng dụng thực tế để giải quyết nhiều vấn đề về cơ sở hạ tầng. Các khóa học sẽ tập trung vào khả năng sáng tạo trong xử lý vấn đề, và ứng dụng toán cơ bản, địa lý, vật lý và khái niệm thiết kế để thể hiện được việc áp dụng những dự án xây dựng dân dụng.