Giới thiệu

Với một lượng ngôn ngữ viết hiện vẫn chưa thống kê được, và khoảng 6.000 – 7.000 ngôn ngữ nói, nhu cầu về khả năng chuyển ngữ viết và nói ngày càng lớn. Các chính phủ, các phái đoàn quốc tế phụ thuộc nhiều vào những người chuyển ngữ viết và nói/ Thông dịch viên trong nền công nghiệp và thương mại taofn cầu. Thậm chí những vận động viên chuyên nghiệp cũng cần thông dịch viên khi họ chơi thể thao ở nước ngoài. Những chuyên gia ngôn ngữ này hiểu rõ cách thức giao tiếp giữa những nền văn hóa khác nhau, giúp thế giới toàn cầu hóa hơn.

Ngoài những mảng như kinh doanh và chính trị,Thông dịch viên cũng rất quan trọng. Rất nhiều người cần người thông ngôn khi đi du lịch ở nước ngoài. Ngành du lịch ngày càng cần những cá nhân có khả năng nói được nhiều ngôn ngữ, giúp những người du lịch mở cánh cửa vào những miền đất mới. Rất nhiều người khi đi qua những vùng quốc gia, lãnh thổ, cộng đồng lạ mà không có vốn ngôn ngữ đã bị bắt nạt. Những người thông ngôn đưa khách du lịch đi giúp họ tìm được người thông hiểu được những yêu cầu của mình.

Trong giáo dục, thông ngôn cũng rất quan trọng. Rất nhiều ghi nhận lịch sử đã được dịch ra hàng loạt thứ tiếng để giúp sinh viên hiểu được ý nghĩa của chúng và tiếp thu. Rất nhiều người lựa chọn học ngôn ngữ khác. Những người thông ngôn giúp sinh viên có thể học được một ngôn ngữ mới. Thông ngôn (biên – phiên dịch) có rất nhiều vị trí hữu ích, và một người có bằng cấp về dịch thuật chính là bộ áo giáp khiến những sinh viên có khả năng ngôn ngữ đều tự hào.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành dịch thuật sẽ làm việc với ngôn ngữ theo các dạng khác. Một số có thể trở thành biên dịch viên.

Biên dịch viên làm việc với những văn bản viết, chuyển ngữ từ ngôn ngữ gốc sáng một ngôn ngữ đích. Những biên dịch viên phải xem xét văn bản gốc kỹ càng giúp đảm bảo chuyển tải đúng ý của ngôn ngữ gốc và không gây nên sự hiểu nhầm khi chuyển ngữ. Biên dịch viên thường phải thông thạo ở 2 hay nhiều ngôn ngữ. Nếu năng lực ngôn ngữ càng lớn, thì người biên dịch càng có nhiều cơ hội công việc.


Phiên dịch viên thường làm việc với ngôn ngữ nói, hoặc ngôn ngữ của tay. Những phiên dịch viên chính là cầu nối giữa những người khác ngôn ngữ. Phiên dịch viên phải có thể nghe, nhớ điều một người này nói, chuyển ý sang ngôn ngữ để người khác có thể hiểu và ngược lại. Những phiên dịch viên đặc biệt thường làm việc với những người khiếm thính, phiên dịch ngôn ngữ nói sang ngôn ngữ cử chỉ. Phiên dịch viên làm việc rất nhiều lĩnh vực, từ phiên dịch cuộc trao đổi giữa 2 cá nhân, đến phiên dịch cho những phái đoàn quốc tế.

Chương trình học

Ngôn ngữ là trọng tâm của ngành thông ngôn. Ngoài những kỹ năng đọc, viết, nói ngoại ngữ, sinh viên còn được trang bị thêm những kiến thức xã hội giúp tìm hiểu thêm về thổ ngữ và những liên hệ văn hóa của chúng. Với những sinh viên làm việc với người khuyết tật, thì giáo trình học của họ sẽ có thêm việc nghiên cứu ngôn ngữ cử chỉ. Hầu hết, các sinh viên đều làm việc trong việc biên, phiên dịch trong những tình huống thực tế để có kinh nghiệm làm việc và lựa chọn nghề nghiệp cho mình.