XẾP HẠNG ĐẠI HỌC ÚC NGÀNH GIÁO DỤC THEO QS:

The University of Melbourne
The University of Sydney
Monash University
The University of Queensland
Deakin University
The University of Western Australia
The University of New South Wales (UNSW Australia)
Queensland University of Technology (QUT)
The Australian National University
Curtin University
Griffith University
Macquarie University
The University of Adelaide
University of South Australia
The University of Newcastle, Australia (UoN)
University of Wollongong
Edith Cowan University
La Trobe University
RMIT University
University of New England Australia
University of Technology Sydney
Western Sydney University

© QS Quacquarelli Symonds