XẾP HẠNG NGÀNH MÁY TÍNH CÁC ĐẠI HỌC ÚC THEO QS:

The University of Melbourne
The Australian National University
The University of New South Wales (UNSW Australia)
The University of Sydney
The University of Queensland
Monash University
RMIT University
Queensland University of Technology (QUT)
The University of Adelaide
University of Technology Sydney
Curtin University
Deakin University
The University of Newcastle, Australia (UoN)
University of South Australia
Swinburne University of Technology
The University of Western Australia
University of Wollongong
Macquarie University
Griffith University
La Trobe University
Victoria University

© QS Quacquarelli Symonds