Jack StudyAbroad thực hiện miễn phí các dịch vụ sau đối với đối tượng học sinh ở Việt Nam:

  1. Tư vấn định hướng nghành học, tư vấn thông tin du học chuyên nghiệp, kĩ càng và khách quan
  2. Xúc tiến việc dự tuyển
  3. Nhận kết quả chấp nhận từ các trường
  4. Thực hiện thủ tục xin visa
  5. Giới thiệu/sắp xếp nơi ở
  6. Sắp xếp đưa đón tại sân bay
  7. Hướng dẫn thông tin trước khi học sinh lên đường
  8. Làm cầu nối giữa phụ huynh và nhà trường trong suốt quá trình du học

Tôi cần bắt đầu việc dự tuyển bằng cách nào?

Đối với các quốc gia Úc/New Zealand/Mỹ/Canada: Vui lòng chuẩn bị bản sao học bạ, bằng hoặc chứng nhận tốt nghiệp và bản sao hộ chiếu.

Đối với nước Anh: Chuẩn bị bản sao học bạ, bản sao hộ chiếu, thư giới thiệu bản thân và thư giới thiệu của giáo viên.

Tất cả các giấy tờ trên đều có thể gửi trực tiếp về văn phòng Jack StudyAbroad, chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện những phần việc còn lại sau đó xuyên suốt quá trình dự tuyển