Giới thiệu về ngành

Công nghệ thông tin chính là khoa học máy tính có liên hệ trực tiếp với công việc. Hàng ngày, mỗi cá nhân, công ty, cộng đồng đều nhờ công nghệ thông tin để giúp mọi việc hoạt động trôi chảy. CNTT là xương sống của tất cả mọi hoạt động máy tính của công ty, của chính phủ, của văn phòng. Không có phòng CNTT, các hoạt động kinh doanh, các chính phủ sẽ phải tập trung vào công nghệ mà họ không biết nhiều hay nói cách khác là họ lựa chọn tập trung vào sứ mệnh của công ty hơn. Người ta sẽ chỉ cần đến CNTT khi người ta cần nó, thực tế là người ta luôn cần CNTT. Đây là một trong những lý do tại sao ngành CNTT lại quan trọng.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT có thể làm việc với vị trí Tư vấn CNTT. Các chuyên viên tư vấn thường gặp riêng khách hàng để tìm hiểu về mục đích kinh doanh của họ. Khi Chuyên viên tư vấn đã hiểu rõ mục đích của khách hàng, họ sẽ đưa ra thiết kế nền tảng công nghệ phù hợp và hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh nhằm đạt được yêu cầu về lợi nhuận và hiệu quả công việc. Để xác định được phần cứng và phần mềm phù hợp nhất cho nhu cầu công việc, thì chuyên gia tư vấn phải chịu trách nhiệm đào tạo cho nhân viên công ty nhằm tận dụng được tài nguyên của máy móc.

Một số sinh viên muốn làm việc trong môi trường tập đoàn thì có thể lựa chọn để trở thành Giám đốc hệ thống thông tin. Không giống làm việc độc lập như Chuyên viên tư vấn, Giám đốc hệ thống thường phải làm việc cho những công ty nhất định, và chịu trách nhiệm về công nghệ thông tin của công ty đó. Họ quản lý phòng CNTT của công ty. Những nhiệm vụ của họ bao gồm: Đánh giá nhu cầu về máy tính của công ty, đề xuất những hệ thống cần thiết và chi phí dự kiến, đảm bảo hệ thống máy tính, các hệ thống liên quan phải cập nhật và hoạt động tốt, đảm bảo được an toàn thông tin và sao lưu dự phòng dữ liệu.

Chương trình học

Kỹ thuật máy tính và lập trình là phần cơ bản của chương trình học cho ngành CNTT. Vì CNTT hướng đến phục vụ mục đích kinh doanh, nên những phần học liên quan đến tính toán cũng đều có liên quan đến kinh doanh. Ngoài ra, còn có thêm một số phần học về kinh doanh, như là kinh doanh và doanh nghiệp. Sinh viên không chỉ học ở lớp mà còn học ở nơi thực hành.